Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Правилами продажу товарів на замовлення  поза торговельними та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору , а також інформації, що міститься на сайті Інтернет-магазину «Lapunchik Toys»: https ://www.lapunchiktoys.com (далі – Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам так і юридичним особам (далі – Покупець) по придбання товарів, розміщених на Сайті, на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару.

1. ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет-магазин «Lapunchik Toys» -веб-сторінка https://www .lapunchiktoys.com.

1.2. Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується у документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.4. Оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти цей Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із нижче зазначених способів:

1.5.1. шляхом надсилання Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;

1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на фізичну адресу Продавця, який вказано на Сайті;

1.5.3. шляхом надсилання Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, що вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;

1.5.5. усного замовлення Товару за телефоном або в офісі Інтернет-магазину Lapunchik Toys.

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлений будь-яким іншим способом.

1.7. Кур’єрська доставка -безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю разом, вказаному Покупцем як адресу доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Суттєвий недолік -недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, і не може бути усунений.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його у порядку та на умовах, передбачених Публічним договором.

2.2. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, окрім публікації його на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару та оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов’язаннями щодо Товару, порядок розірвання цього Договору.

2.4. Шляхом укладання цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар виготовлено та з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення та погоджується на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. У разі письмової вимоги Покупця цей Договір може бути роздрукований та підписаний Сторонами.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно з встановленим прейскурантом.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

3.3. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською карткою, або ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при сплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна, зазначена у виставленому рахунку.

3.4. Ціни вказані на Сайті можуть мати ознайомлювальний характер, наприклад, у разі замовлення Товару з індивідуального виготовлення.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ І ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1  шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцю Продавцем;

4.1.2  безготівковим через будь-який банк згідно з виписаним рахунком-фактурою;

4.1.3 готівкою або через термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» або Ibox;

   4.1.4  оплата через Приват24 або Liqpay.

4.2.Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця або до каси Продавця.

4.3. Покупець зобов’язується сплатити 100 (сто)% вартості Товару в день доставки згідно з п.п. 4.9. Договору Товару у разі наявності замовленого Товару на складі Продавця.

4.4.У разі відсутності Товару на складі у Продавця оплата відшкодовується покупцю;

4.5.Перед здійсненням поставки Товару Покупцеві, співробітники інтернет магазину та/або кур’єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6.У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар Продавець залишає за собою право ненадання Товару, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій та пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

4.7.Товари гарантуються та надаються лише за фактом отримання повної оплати Продавцем, що означає сплату 100% (сто %) вартості замовленого Товару згідно чинних цін на момент оформлення Замовлення.

4.8.Постачання замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка».

4.9.Доставка замовленого Товару здійснюється такими способами:

4.9.1. Продавцем, за умови збільшення вартості Товару на вартість доставки 9 (до дверей);

4.9.2. Кур’єрською чи експедиторською службою за рахунок Покупця;

4.9.3. Іншою експедиторською службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару Продавцем відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець.

4.11. У разі доставки Товару кур’єрською або експедиторською службою, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур’єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов’язується доставити Товар Покупцеві протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення у разі наявності Товару на складі Продавця.

4.14. У разі затримки доставки Товару не з вини Продавця, термін доставки може бути продовжений на 10 (десять) календарних днів, за умови завчасного повідомлення Продавцем Покупця про затримку шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Покупця або за телефоном, вказаним Покупцем. Таке продовження термінів не є порушенням зобов’язання за Договором.

4.13. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100% (сто) оплати вартості Товару.

4.14. У разі передбаченому п.п. 4.9.1. цього Договору Продавець повідомляє про вартість доставки Покупця при оформленні на Замовлення.

4.15. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 – п.п. 4.9.5. цього Договору вартість доставки обумовлюється менеджерами Продавця в телефонному режимі на вказаний Покупцем номер телефону до/або в день відправки Товару.

4.16. При доставці Товару та відсутності Покупця в умовленому місці та часі, що було зазначено у Замовленні, нараховується платна повторна доставка згідно з тарифами.

4.17. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару у наявності (на складі).

5. ГАРАНТІЯ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов’язання згідно із законодавством України. Гарантійні зобов’язання розпочинаються з моменту поставки Товару Покупцю.

5.2. Продавець надає гарантію на Товар на строк – 14 днів з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку недоліків Товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зменшення ціни Товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару у розумний термін;

5.3.3. на відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

5.4.У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1. Вимагати заміни Товару на такий самий або аналогічний, з готівки у Продавця.

5.4.2. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження при неправильній експлуатації або знос товару під час використання Покупцем.

5.5. У разі виявлення істотних/прихованих недоліків Товару після прийому Товару,Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного строку або після закінчення гарантійного строку здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається у суворій відповідності до ст. ст.7, 8 Законом України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року №506.

5.8. Колір та форма Товару може відрізнятись від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора. Товари, виконані з натуральних матеріалів можуть істотно відрізнятися від представлених на сайті зразків малюнком дерева або каменю, фактурою, відтінком та наявністю природних вад у матеріалі.

5.9. При доставці та отриманні товару, Покупець зобов’язаний перевірити його комплектацію та цілісність у момент отримання, у присутності Перевізника, до збирання та розрахунку за доставку товару. Після прийняття товару Покупцем від перевізника, претензії щодо якості чи комплектації не приймаються.

5.10. Товар, замовлений та виготовлений за індивідуальними кольорами, матеріалами чи розмірами, поверненню не підлягає.

5.11. Умови повернення/заміни товару відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.11.1. На всі товари, куплені в нашому інтернет-магазині, поширюється дія «Закону України «Про захист прав споживачів, який набув чинності 13 січня 2006 року.

5.11.2. Для експертизи / ремонту / повернення рекламаційний товар направляється продавцю (виконавцю) за рахунок споживача.

5.11.3. Якщо товар потрапляє під гарантійний ремонт пересилання назад лежить на продавці (виконавці)

Зверніть увагу, що поверненню чи заміні підлягають товари, які не були у вжитку та не мають слідів використання (подряпин, сколів, потертостей тощо) у повній комплектації, включаючи упаковку.

Має бути збережено:

– повний комплект товару,

– цілісність та всі компоненти упаковки

– ярлики

– заводське маркування.

Повернення грошей можливе в день повернення товару або, у разі відсутності грошей у касі, протягом 14 днів з моменту отримання товару, що повертається.

5.11.4. Умови гарантійного ремонту товару.

Товари проходять вхідний (при вступі до нас на склад) та вихідний (перед відправкою) контроль якості. І, ми сподіваємося, покупка зроблена у нас буде радувати Вас довгі роки. Однак іноді меблі ламаються. Якщо це сталося, наведемо правила гарантійного обслуговування.

Якщо в гарантійний період придбаний у нас вийшов з ладу з вини виробника і не може бути відремонтований – ми обміняємо товар на аналогічний.

Для цього необхідно надати нам товар повної комплектації.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором Продавець та Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов’язується виплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

6.3. Суму збитків (як матеріальних, так і не майнових), які можуть бути виплачені Покупцю у зв’язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежено 0,1 % вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем усіх умов цього Договору, до моменту доставки Товару Покупцю Продавець зобов’язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов’язань за Публічним договором.

7. РЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем та діє до моменту повного виконання зобов’язань Продавцем та Покупцем.

7.2. Публічна угода може бути достроково припинена:

7.2.1. за взаємною згодою Продавця та Покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

7.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки та передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним кошти або має право повернути такі кошти частково у вигляді трохи більше 1% загальної вартості Товару, який було замовлено Покупцем. Продавець має право повернути кошти Покупцю в будь-якому іншому розмірі, якщо про це є взаємна згода сторін за цим Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Усі суперечки, що виникли у зв’язку з невиконанням або не належним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Недійсність окремих положень публічного договору не передбачає недійсність публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно з сформульованою метою їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченій установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та провадження з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об’єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансової звітності в Україні».

8.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм під час укладання Договору з Продавцем та необхідного для реалізації вищезазначеної мети.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений із правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження та передачу (розповсюдження) своїх персональних даних третім особам, які включені до бази персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб’єктам, пов’язаним з реалізацією цієї мети.

8.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесят п’яти) років.

8.10. Покупець дозволяє доступ до персональних даних, які включені до бази персональних даних Продавця «Контрагенти», третіх осіб у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, та не потребує повідомлення про передачу (розповсюдження) персональних даних, які включені до бази персональних даних «Контрагенти» », якщо така передача (розповсюдження) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.